Lelie Zorggroep kiest ING als nieuwe huisbank

Gepubliceerd op 16 October 2012.

Lelie Zorggroep (“Lelie”) beoogde met deze transactie de bancaire condities te verbeteren en meer eenheid en eenvoud in het betalingsverkeer te realiseren.

Lelie Zorggroep (www.leliezorggroep.nl), is een fusieorganisatie van de stichtingen Protestants Christelijke Zorggroep Rijnmond, Agathos Thuiszorg, Curadomi Thuiszorg, PGB Comfort, Stichting De Driehoek (kerkmaatschappelijk werk) en Stichting Cruciaal (GGZ). Het hoofdkantoor is gevestigd in Capelle aan den IJssel.
De zorg die geleverd wordt bestaat uit: Verpleging & Verzorging (intra- en extramuraal) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Kerkmaatschappelijk werk.
Agathos en Curadomi verlenen beiden thuiszorg in een semi-landelijk werkgebied, van Zeeland tot Kampen en Rijssen. Beiden verrichten extramurale zorgverlening (dit is intensieve thuiszorg voor mensen met een verzorgingshuisindicatie die niet zijn opgenomen in een instelling) aan cliënten in de verpleging en verzorging en in de hulp bij huishouden. Daarnaast is Agathos gespecialiseerd in de psychiatrische thuiszorg en psychosociale zorg.
Zorgroep Rijnmond verleent intramurale zorg (dit is zorg binnen een tehuis) aan verpleeg- en verzorgingshuiscliënten in negen locaties in Rotterdam en één in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft zowel de doelgroepen somatiek en psychogeriatrie. De locatie Slingedael is daarnaast volledig gespecialiseerd in de doelgroep Korsakov en is één van de vier landelijke expertisecentra op dit gebied. De Driehoek verleent kerk maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg.
De Driehoek is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Zij levert kerk maatschappelijk werk aan groepen en individuen. Uit de Driehoek is Stichting Cruciaal onstaan die christelijke GGZ levert. Beiden hebben een verspreid werk gebied over Nederland.
Highlights van de transactie
Lelie Zorggroep, een belangrijke speler in de thuiszorg, GGZ en Verpleging & Verzorging op een christelijke basis, kiest ING Bank als nieuwe huisbankier.
Rol ICP – Impact Capital Partner –
ICP heeft Lelie geadviseerd tijdens een competitief banken proces. Lelie heeft onder andere een nieuwe krediet faciliteit, creditgeld constructie en betalingverkeer condities afgesloten.
ICP heeft Lelie geadviseerd bij het inzichtelijk maken van rentecondities, de onderscheidende kenmerken van de verschillende banken en producten en het uitonderhandelen van de voorwaarden. ICP heeft tevens als klankbord gefungeerd bij de onderhandelingen.